Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pieprasījums atcelt imunitāti
 6.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (debates)
 15.ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (debates)
 16.Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (īss izklāsts)
 17.Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (īss izklāsts)
 18.Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (īss izklāsts)
 19.ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (īss izklāsts)
 20.Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (īss izklāsts)
 21.Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (īss izklāsts)
 22.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums