Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε επί της έκθεσης σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις. Η έκθεση αυτή περιέχει ορισμένα θετικά στοιχεία για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών της Ένωσης, αλλά και τους αποτελεσματικότερους ελέγχους και τις κυρώσεις. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ πως δεν έχουν επιλυθεί ζητήματα που προκύπτουν από την πλήρη εναρμόνιση και τον συντονισμό των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των παραβιάσεων, γεγονός που αφαιρεί δυνατότητες από τα κράτη μέλη. Για αυτό τον λόγο, αποφάσισα να απέχω.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου