Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Colná únia a obchodná politika patria do výlučnej právomoci EÚ. Pretrvávajúce rozdiely v oblasti colnej správy a prístupu pri uplatňovaní a presadzovaní colných predpisov v jednotlivých členských krajinách spôsobujú určitú nedôveru medzi členskými krajinami.

V záujme právnej istoty všetkých dotknutých subjektov je preto nutné vytvoriť jednotný systém pri uplatňovaní predpisov, a to vrátane oblasti sankcií. Jednotný systém pomôže zvýšiť dodržiavanie a rešpektovanie platných noriem. Preto podporujem návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie, ktorý stanovuje jednotný mechanizmus sankcií pri porušení colných predpisov.

 
Právne oznámenie