Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0814(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0288/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0288/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0392

Συζητήσεις
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.2. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου