Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0226(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0399

Συζητήσεις
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.9. Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου