Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda (izvēlēts)
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2016. gada 26. oktobris - Strasbūra Pārskatītā redakcija

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. – Allaž esmu iestājusies par to, lai finansējums tiktu palielināts lauksaimniecībai un ārējo robežu aizsardzībai, bet samazināts tas netiktu kohēzijai, zinātnei un pētniecībai.

Tāpēc esmu īpaši gandarīta, ka 2017. gada budžetā atbalstīts priekšlikums par papildu līdzekļu 600 miljonu eiro apmērā piešķiršanu piena nozarei, lai palīdzētu lauksaimniekiem pārvarēt pastāvošās grūtības tirgū.

Būtiski ir saglabāt līdzsvara principu starp ilgtermiņa prioritātēm — konkurētspēju, izaugsmi, nodarbinātību un jaunajiem izaicinājumiem, piemēram, migrāciju un drošību, kuriem gan nākamā gada budžetā, gan turpmākajos gados nepieciešams rast papildus līdzekļus. Bet papildus līdzekļu meklēšana ES budžetā un ārkārtas izdevumu finansēšana nedrīkst notikt uz kohēzijas un lauksaimniecības rēķina.

Ir jāpalielina finansējums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, kura jau šobrīd veiksmīgi darbojas Latvijā, palīdzot jauniešiem uzlabot kvalifikācijas un integrēties darba tirgū, kā arī pētniecības un infrastruktūras projektiem. Tāpēc īpaši svarīgi ir atjaunot finansējumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā (EISI) un pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Vienlaikus būtu jāuzlabo Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) darbību, lai līdzekļi nonāktu arī līdz Austrumeiropai, tai skaitā Baltijas valstīm.

 
Juridisks paziņojums