Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 26. října 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Sdělení předsednictví
 4.Závěry zasedání Evropské rady (20.–21. října 2016) (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (hlasování)
  5.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (hlasování)
  5.3.Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období (B8-1173/2016) (hlasování)
  5.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky (A8-0314/2016 - Victor Negrescu) (hlasování)
  5.5.Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (A8-0269/2016 - Dita Charanzová) (hlasování)
  5.6.Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre) (hlasování)
  5.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant) (hlasování)
  5.8.Tuky s obsahem transmastných kyselin (B8-1115/2016) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly
  6.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  6.3.Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období (B8-1173/2016)
  6.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
  6.5.Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
  6.6.Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
  6.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
  6.8.Tuky s obsahem transmastných kyselin (B8-1115/2016)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2015 (rozprava)
 10.Politiky a opatření EU na ochranu dětí v souvislosti s migrací (rozprava)
 11.Situace v severním Iráku /Mosulu (rozprava)
 12.Afghánistán, zejména závazky EU a úloha EP ve společném dalším postupu EU a Afghánistánu v otázkách migrace (rozprava)
 13.Situace v Bělorusku (rozprava)
 14.Situace novinářů v Turecku (rozprava)
 15.Členství v delegacích: viz zápis
 16.Jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní (rozprava)
 17.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada – Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC – Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS – Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (rozprava)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 19.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 20.Předložení dokumentů: viz zápis
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2503 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (8412 kb)
Právní upozornění