Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (συζήτηση)
 4.Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (συνοπτική παρουσίαση)
 5.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (συνοπτική παρουσίαση)
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2016 (ανακοίνωση των νικητών)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  8.2.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  8.3.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  8.4.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  8.5.Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016) (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016) (ψηφοφορία)
  8.7.Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016) (ψηφοφορία)
  8.8.Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016) (ψηφοφορία)
  8.9.Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor) (ψηφοφορία)
  8.10.Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (A8-0285/2016 - Eric Andrieu) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki)
  9.2.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.3.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.4.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.5.Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016)
  9.6.Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)
  9.7.Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)
  9.8.Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)
  9.9.Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor)
  9.10.Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (A8-0285/2016 - Eric Andrieu)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας (συζήτηση)
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2305 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7369 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου