Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 27 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Europeiska volontärtjänsten (debatt)
 4.EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (kortfattad redogörelse)
 5.Framställningar: se protokollet
 6.Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (kortfattad redogörelse)
 7.Sacharovpriset 2016 (tillkännagivande av årets pristagare)
 8.Omröstning
  8.1.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  8.2.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  8.3.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  8.4.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  8.5.Situationen i norra Irak/Mosul (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016) (omröstning)
  8.6.Situationen för journalister i Turkiet (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016) (omröstning)
  8.7.Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016) (omröstning)
  8.8.Europeiska volontärtjänsten (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016) (omröstning)
  8.9.EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor) (omröstning)
  8.10.Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (A8-0285/2016 - Eric Andrieu) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki)
  9.2.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.3.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.4.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.5.Situationen i norra Irak/Mosul (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016)
  9.6.Situationen för journalister i Turkiet (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)
  9.7.Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)
  9.8.Europeiska volontärtjänsten (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)
  9.9.EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor)
  9.10.Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (A8-0285/2016 - Eric Andrieu)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 13.Övergången mellan sommar- och vintertid (debatt)
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Anslagsöverföringar: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (2305 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (7369 kb)
Rättsligt meddelande