Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

4. Situácia v Bielorusku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
PV
Právne oznámenie