Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 24 listopada 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Syrii (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Stosunki UE-Turcja (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Sytuacja na Białorusi (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Petycje: patrz protokół
 6.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  7.1.Przypadek Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach
  7.2.Sytuacja Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul
  7.3.Sprawa Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji
 8.Głosowanie
  8.1.Przypadek Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (RC-B8-1256/2016, B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016) (głosowanie)
  8.2.Sytuacja Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul (RC-B8-1260/2016, B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016) (głosowanie)
  8.3.Sprawa Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (RC-B8-1261/2016, B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016) (głosowanie)
  8.4.Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel) (głosowanie)
  8.5.Działalność instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi instytucjami (A8-0011/2016 - Brian Hayes) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja w Syrii (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016) (głosowanie)
  8.7.Stosunki UE-Turcja (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016) (głosowanie)
  8.8.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (B8-1229/2016, B8-1235/2016) (głosowanie)
  8.9.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. (A8-0331/2016 - Notis Marias) (głosowanie)
  8.10.W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (A8-0307/2016 - Werner Langen) (głosowanie)
  8.11.Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (A8-0303/2016 - Catherine Bearder) (głosowanie)
  8.12.Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (A8-0304/2016 - Dominique Riquet) (głosowanie)
  8.13.Sytuacja na Białorusi (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
  9.2.Działalność instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi instytucjami (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
  9.3.Sytuacja w Syrii (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
  9.4.Stosunki UE-Turcja (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
  9.5.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
  9.6.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. (A8-0331/2016 - Notis Marias)
  9.7.W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (A8-0307/2016 - Werner Langen)
  9.8.Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (A8-0303/2016 - Catherine Bearder)
  9.9.Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (A8-0304/2016 - Dominique Riquet)
  9.10.Sytuacja na Białorusi (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Dostęp do energii w krajach rozwijających się (debata)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 14.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 15.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2556 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7914 kb)
Informacja prawna