Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

10. Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου