Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 30. novembra 2016 - Brusel Revidované vydanie

20. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne oznámenie