Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošana (debates)
 3.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Svinīgā sēde – Tunisija
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Savienības Muitas kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (balsošana)
  6.2.Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (balsošana)
  6.3.ES un Kiribati nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  6.4.ES un Zālamana salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  6.5.ES un Mikronēzijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  6.6.ES un Tuvalu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  6.7.ES un Māršalu salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  6.8.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (balsošana)
  6.9.ES Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (balsošana)
  6.10.ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (balsošana)
  6.11.ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (balsošana)
  6.12.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  6.13.Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  6.14.Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma par pašu resursiem īstenošana (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  6.15.ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (balsošana)
  6.16.Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  6.17.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (A8-0346/2016 - Jens Geier) (balsošana)
  6.18.Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (A8-0351/2016 - Jens Geier) (balsošana)
  6.19.ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (balsošana)
  6.20.2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (balsošana)
  6.21.Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (balsošana)
  6.22.Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (balsošana)
  6.23.Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  6.24.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (balsošana)
  6.25.Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (B8-1227/2016) (balsošana)
  6.26.Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Savienības Muitas kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.ES un Kiribati nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.ES un Zālamana salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.ES un Mikronēzijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.ES un Tuvalu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.ES un Māršalu salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.ES Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.ES un Ganas atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma Nr. 2014/335/ES par pašu resursiem īstenošana (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (B8-1227/2016)
  7.26.Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 10.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 12.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 13.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (4291 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (13242 kb)
Juridisks paziņojums