Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 1 december 2016 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans (debatt)
 3.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Högtidligt möte - Tunisien
 6.Omröstning
  6.1.En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (omröstning)
  6.2.Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller tillämpningsdagen (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (omröstning)
  6.3.Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  6.4.Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  6.5.Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  6.6.Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  6.7.Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  6.8.Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (omröstning)
  6.9.Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (omröstning)
  6.10.Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (omröstning)
  6.11.Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  6.12.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  6.13.Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  6.14.Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  6.15.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (omröstning)
  6.16.Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  6.17.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (omröstning)
  6.18.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen (A8-0351/2016 - Jens Geier) (omröstning)
  6.19.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (omröstning)
  6.20.Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (omröstning)
  6.21.Situationen i Italien efter jordskalven (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (omröstning)
  6.22.Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (omröstning)
  6.23.Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  6.24.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (omröstning)
  6.25.Tillgång till energi i utvecklingsländer (B8-1227/2016) (omröstning)
  6.26.Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller tillämpningsdagen (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Situationen i Italien efter jordskalven (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Tillgång till energi i utvecklingsländer (B8-1227/2016)
  7.26.Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (4291 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (13242 kb)
Rättsligt meddelande