Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 13. december 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Pakke vedrørende ren energi til alle (forhandling)
 3.Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (forhandling)
 4.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 5.Afstemningstid
  5.1.Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Algeriet om de generelle principper for Algeriets deltagelse i Unionens programmer (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (afstemning)
  5.2.Det nordøstlige Atlanterhav: dybhavsbestande og fiskeri i internationale farvande (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (afstemning)
  5.3.Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (afstemning)
  5.4.Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy) (afstemning)
  5.5.En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (afstemning)
  5.6.Kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Algeriet om de generelle principper for Algeriets deltagelse i Unionens programmer (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2.Det nordøstlige Atlanterhav: dybhavsbestande og fiskeri i internationale farvande (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3.Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4.Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5.En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6.Kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Formændenes undertegnelse af den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 11.Status over det slovakiske rådsformandskab (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 13.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 14.Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) (forhandling)
 15.Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler - Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (beslutning) (forhandling)
 16.Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Ecuadors tiltrædelse) (forhandling)
 17.Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2243 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (7605 kb)
Juridisk meddelelse