Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δέσμη μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους" (συζήτηση)
 3.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 4.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (ψηφοφορία)
  5.2.Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
  5.3.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (ψηφοφορία)
  5.4.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy) (ψηφοφορία)
  5.5.Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (ψηφοφορία)
  5.6.Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2.Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5.Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6.Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Υπογραφή των προέδρων της κοινής δήλωσης σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11.Απολογισμός της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (συζήτηση)
 14.Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 15.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα) (συζήτηση)
 16.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) (συζήτηση)
 17.Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2243 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7605 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου