Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 13 december 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Paketet för ren energi för alla (debatt)
 3.Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt)
 4.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 5.Omröstning
  5.1.Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri) (omröstning)
  5.2.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas) (omröstning)
  5.3.Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (omröstning)
  5.4.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy) (omröstning)
  5.5.En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano) (omröstning)
  5.6.Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
  6.2.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
  6.3.Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (A8-0344/2016 - Richard Corbett)
  6.4.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy)
  6.5.En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
  6.6.Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Talmannens underskrift av den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Utvärdering av det slovakiska rådsordförandeskapet (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (debatt)
 14.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (debatt)
 15.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter - Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (debatt)
 16.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) (debatt)
 17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2243 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (7605 kb)
Rättsligt meddelande