Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2016. december 14., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 5.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 7.Az Európai Tanács 2016. december 15-i és 16-i ülésének előkészítése (vita)
 8.Az elnök nyilatkozata megbízatása lejárta alkalmából
 9.Szavazások órája
  9.1.Fizetésképtelenségi eljárások és fizetésképtelenségi szakértők (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)
  9.2.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (A8-0332/2016 - Maria Arena) (szavazás)
  9.3.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (állásfoglalás) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (szavazás)
  9.4.Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (szavazás)
  9.5.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (szavazás)
  9.6.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről (állásfoglalás) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (szavazás)
  9.7.A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (szavazás)
  9.8.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (szavazás)
  9.9.A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálása (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (szavazás)
  9.10.Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (szavazás)
  9.11.Az egységes európai vasúti térség (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (szavazás)
  9.12.A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (szavazás)
  9.13.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (szavazás)
  9.14.A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (szavazás)
  9.15.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (szavazás)
  9.16.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (szavazás)
  9.17.A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
  10.1.Fizetésképtelenségi eljárások és fizetésképtelenségi szakértők (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (állásfoglalás) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről (állásfoglalás) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálása (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Az egységes európai vasúti térség (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 13.Munkaerőpiaci reformok és munkaügyi viszonyok Görögországban (vita)
 14.A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (vita)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 16.Az Európai Bizottság ajánlása az EU–Törökország-nyilatkozat végrehajtásáról és a dublini rendszer szerinti átadások újraindításáról (vita)
 17.Azon harmadik országok, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek, illetve e kötelezettség alól mentesülnek: a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata (vita)
 18.Az Europol adatvédelmi szabálysértései a terrorizmussal kapcsolatos nyomozási akták vonatkozásában (vita)
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 20.A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek (vita)
 21.Támadás egy kairói kopt székesegyház ellen – a vallás és a hit szabadsága (vita)
 22.A családi állapotot igazoló okiratok tartalmának elismerése (vita)
 23.Segítségnyújtás a talidomid áldozatainak (vita)
 24.A gyermekgyógyászati gyógyszerek (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (4115 kb)
 
Viták
Lektorált változat (13083 kb)
Jogi nyilatkozat