Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 15. december 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Internationale luftfartsaftaler (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti
  4.2.Rohingya-mindretallets situation i Myanmar
  4.3.Massegrave i Irak
 5.Meddelelser fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti (RC-B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016) (afstemning)
  6.2.Rohingya-mindretallets situation i Myanmar (RC-B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016) (afstemning)
  6.3.Massegrave i Irak (RC-B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016) (afstemning)
  6.4.Tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for et visumkrav: revision af suspensionsmekanismen (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
  6.5.Indsigelse, jf. artikel 106: Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (B8-1334/2016) (afstemning)
  6.6.Støtte til thalidomidofre (B8-1341/2016, B8-1343/2016) (afstemning)
  6.7.Lægemidler til pædiatrisk brug (B8-1340/2016) (afstemning)
  6.8.Arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina) (afstemning)
  6.9.Internationale luftfartsaftaler (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for et visumkrav: revision af suspensionsmekanismen (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  7.2.Indsigelse, jf. artikel 106: Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (B8-1334/2016)
  7.3.Støtte til thalidomidofre (B8-1341/2016, B8-1343/2016)
  7.4.Lægemidler til pædiatrisk brug (B8-1340/2016)
  7.5.Arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)
  7.6.Internationale luftfartsaftaler (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (forhandling)
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Andragender (jf. protokollen)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 14.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 15.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 16.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1299 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4319 kb)
Juridisk meddelelse