Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 15 grudnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego
  4.2.Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie
  4.3.Zbiorowe mogiły w Iraku
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  6.1.Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (RC-B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016) (głosowanie)
  6.2.Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (RC-B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016) (głosowanie)
  6.3.Zbiorowe mogiły w Iraku (RC-B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016) (głosowanie)
  6.4.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  6.5.Sprzeciw zgłoszony na podstawie art. 106: Środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (B8-1334/2016) (głosowanie)
  6.6.Wsparcie dla ofiar talidomidu (B8-1341/2016, B8-1343/2016) (głosowanie)
  6.7.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (B8-1340/2016) (głosowanie)
  6.8.Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (A8-0366/2016 - Ángela Vallina) (głosowanie)
  6.9.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  7.2.Sprzeciw zgłoszony na podstawie art. 106: Środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (B8-1334/2016)
  7.3.Wsparcie dla ofiar talidomidu (B8-1341/2016, B8-1343/2016)
  7.4.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (B8-1340/2016)
  7.5.Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)
  7.6.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania: patrz protokól
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 10.Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (debata)
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Petycje: patrz protokół
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokól
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 16.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1299 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4319 kb)
Informacja prawna