Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 15. decembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Prípady tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a Ilhama Tohtiho
  4.2.Situácia rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku
  4.3.Masové hroby v Iraku
 5.Oznámenia predsedníctva
 6.Hlasovanie
  6.1.Prípady tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a Ilhama Tohtiho (RC-B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016) (hlasovanie)
  6.2.Situácia rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku (RC-B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016) (hlasovanie)
  6.3.Masové hroby v Iraku (RC-B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016) (hlasovanie)
  6.4.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: revízia mechanizmu pozastavenia (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  6.5.Námietka podľa článku 106: ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (B8-1334/2016) (hlasovanie)
  6.6.Podpora obetí lieku talidomid (B8-1341/2016, B8-1343/2016) (hlasovanie)
  6.7.Lieky na pediatrické použitie (B8-1340/2016) (hlasovanie)
  6.8.Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina) (hlasovanie)
  6.9.Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: revízia mechanizmu pozastavenia (A8-0235/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  7.2.Námietka podľa článku 106: ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (B8-1334/2016)
  7.3.Podpora obetí lieku talidomid (B8-1341/2016, B8-1343/2016)
  7.4.Lieky na pediatrické použitie (B8-1340/2016)
  7.5.Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)
  7.6.Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Riešenie výziev spojených s vykonávaním colného kódexu EÚ (rozprava)
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Petície: pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1299 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4319 kb)
Právne oznámenie