Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 13 februari 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Samenstelling delegaties: zie notulen
 5.: zie notulen
 6.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Biologische pesticiden met een laag risico (debat)
 12.Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (debat)
 13.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (debat)
 14.Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (debat)
 15.Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (korte presentatie)
 16.Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (korte presentatie)
 17.Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (korte presentatie)
 18.De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (korte presentatie)
 19.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling