Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 14 februarie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene - Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona - Capacitatea bugetară pentru zona euro (dezbatere)
 4.Ședință solemnă - Autriche
 5.Cerere de apărare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 6.Comunicarea Președinției : consultaţi procesul-verbal
 7.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (A8-0010/2017 - João Ferreira) (vot)
  8.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (vot)
  8.3.Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (vot)
  8.4.Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (vot)
  8.5.Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  8.6.Impunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (vot)
  8.7.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (vot)
  8.8.Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (vot)
  8.9.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (vot)
  8.10.Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (vot)
  8.11.Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Situația actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică pentru Grecia (dezbatere)
 13.Deteriorarea situaţiei din estul Ucrainei (dezbatere)
 14.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 15.Situația din Cisiordania, în special în colonii (dezbatere)
 16.Raportul privind Albania pe 2016 (dezbatere)
 17.Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (dezbatere)
 18.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 - Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (dezbatere)
 19.Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1126 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5100 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate