Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 15. února 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 4.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou a EU - Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a EU - Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Členství v delegacích: viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou a EU (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (hlasování)
  7.2.Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a EU (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (hlasování)
  7.3.Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (hlasování)
  7.4.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (hlasování)
  7.5.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (usnesení) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (hlasování)
  7.6.Dohoda o obchodování s civilními letadly (příloha obsahující seznam výrobků) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hlasování)
  7.7.Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií (A8-0003/2017) (hlasování)
  7.8.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (hlasování)
  7.9.Zpráva o Albánii za rok 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (hlasování)
  7.10.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasování)
  7.11.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (hlasování)
  7.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (hlasování)
  7.13.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (hlasování)
  7.14.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  7.15.Biologické pesticidy představující nízké riziko (B8-0140/2017) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou a EU (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a EU (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií (A8-0003/2017)
  8.5.Zpráva o Albánii za rok 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Biologické pesticidy představující nízké riziko (B8-0140/2017)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Boj proti terorismu (rozprava)
 12.Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází (rozprava)
 13.Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (rozprava)
 14.Občanskoprávní pravidla pro robotiku (rozprava)
 15.Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (rozprava)
 16.Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (rozprava)
 17.Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů - Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI – dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (rozprava)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1182 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5282 kb)
Právní upozornění