Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 16. veebruar 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa lennundusstrateegia (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francesca Ramirezi juhtum
  3.2.Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis
  3.3.Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
 4.Tervitus
 5.Kanada peaministri Justin Trudeau kõne
 6.Hääletused
  6.1.Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francesca Ramirezi juhtum (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (hääletus)
  6.2.Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (hääletus)
  6.3.Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (hääletus)
  6.4.Terrorismivastane võitlus (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (hääletus)
  6.5.Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (hääletus)
  6.6.Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (hääletus)
  6.7.Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (hääletus)
  6.8.Euroala eelarvesuutlikkus (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (hääletus)
  6.9.Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (hääletus)
  6.10.Euroopa pilvandmetöötluse algatus (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  6.11.Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (hääletus)
  6.12.Euroopa lennundusstrateegia (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (hääletus)
  6.13.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade hilinenud elluviimine – mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja edasised sammud (B8-0149/2017) (hääletus)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Terrorismivastane võitlus (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Euroopa lennundusstrateegia (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Petitsioonid (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 14.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 15.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusalane teave