Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos aviacijos strategija (diskusijos)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  3.1.Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis
  3.2.Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine
  3.3.Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau kalba
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (balsavimas)
  6.2.Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (balsavimas)
  6.3.Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (balsavimas)
  6.4.Kova su terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  6.5.Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (balsavimas)
  6.6.Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (balsavimas)
  6.7.Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (balsavimas)
  6.8.Euro zonos biudžeto pajėgumai (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (balsavimas)
  6.9.Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (balsavimas)
  6.10.Europos debesijos iniciatyva (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  6.11.Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (balsavimas)
  6.12.Europos aviacijos strategija (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (balsavimas)
  6.13.Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (B8-0149/2017) (balsavimas)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Kova su terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Europos aviacijos strategija (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Peticijos (žr. protokolą)
 11.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 13.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 14.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 15.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija
Teisinis pranešimas