Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Aviācijas stratēģija Eiropai (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  3.1.Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā, Francesca Ramirez lieta
  3.2.Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā
  3.3.Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Kanādas premjerministra Justin Trudeau uzruna
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā, Francesca Ramirez lieta (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (balsošana)
  6.2.Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (balsošana)
  6.3.Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (balsošana)
  6.4.Terorisma apkarošana (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (balsošana)
  6.5.Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (balsošana)
  6.6.Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (balsošana)
  6.7.Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (balsošana)
  6.8.Eurozonas budžeta kapacitāte (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (balsošana)
  6.9.Civiltiesību noteikumi par robotiku (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (balsošana)
  6.10.Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  6.11.Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (balsošana)
  6.12.Aviācijas stratēģija Eiropai (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (balsošana)
  6.13.ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (B8-0149/2017) (balsošana)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Terorisma apkarošana (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Civiltiesību noteikumi par robotiku (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Aviācijas stratēģija Eiropai (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 14.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 15.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums