Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (debata)
 3.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  3.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramirez
  3.2.Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie
  3.3.Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
 4.Powitanie
 5.Wystąpienie Justina Trudeau, premiera Kanady
 6.Głosowanie
  6.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramirez (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (głosowanie)
  6.2.Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (głosowanie)
  6.3.Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (głosowanie)
  6.4.Zwalczanie terroryzmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (głosowanie)
  6.5.Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (głosowanie)
  6.6.Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (głosowanie)
  6.7.Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (głosowanie)
  6.8.Możliwości budżetowe strefy euro (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (głosowanie)
  6.9.Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (głosowanie)
  6.10.Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  6.11.Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (głosowanie)
  6.12.Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (głosowanie)
  6.13.Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (B8-0149/2017) (głosowanie)
 7.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Zwalczanie terroryzmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Petycje: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 14.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 15.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna