Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2017. gada 2. marts - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Programmas "Radošā Eiropa" īstenošana (debates)
 3.Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (debates)
 4.Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (īss izklāsts)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (A8-0047/2017 - Laura Ferrara) (balsošana)
  6.2.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums starp ES un Libānu (Horvātijas pievienošanās) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu) (balsošana)
  6.3.ES un Lihtenšteinas nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer) (balsošana)
  6.4.Informācijas apmaiņas mehānisma izveide sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (balsošana)
  6.5.Pienākumi vīzu savstarpējības jomā (B8-0173/2017) (balsošana)
  6.6.Iespējas uzlabot zāļu pieejamību (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (balsošana)
  6.7.Programmas "Radošā Eiropa" īstenošana (A8-0030/2017 - Silvia Costa) (balsošana)
  6.8.Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) (balsošana)
  6.9.Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (A8-0012/2017 - Emma McClarkin) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Informācijas apmaiņas mehānisma izveide sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  7.2.Pienākumi vīzu savstarpējības jomā (B8-0173/2017)
  7.3.Iespējas uzlabot zāļu pieejamību (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  7.4.Programmas "Radošā Eiropa" īstenošana (A8-0030/2017 - Silvia Costa)
  7.5.Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)
  7.6.Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 10.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 12.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (435 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2314 kb)
Juridisks paziņojums