Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 2. marca 2017 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávanie programu Kreatívna Európa (rozprava)
 3.Vykonávanie programu Európa pre občanov (rozprava)
 4.Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (stručná prezentácia)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Hlasovanie
  6.1.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej (A8-0047/2017 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  6.2.Euro-stredomorská dohoda medzi EÚ a Libanonom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer) (hlasovanie)
  6.4.Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (hlasovanie)
  6.5.Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity (B8-0173/2017) (hlasovanie)
  6.6.Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (hlasovanie)
  6.7.Vykonávanie programu Kreatívna Európa (A8-0030/2017 - Silvia Costa) (hlasovanie)
  6.8.Vykonávanie programu Európa pre občanov (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) (hlasovanie)
  6.9.Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (A8-0012/2017 - Emma McClarkin) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  7.2.Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity (B8-0173/2017)
  7.3.Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  7.4.Vykonávanie programu Kreatívna Európa (A8-0030/2017 - Silvia Costa)
  7.5.Vykonávanie programu Európa pre občanov (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)
  7.6.Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 12.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (435 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2314 kb)
Právne oznámenie