Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 13. märts 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 8.Põhjalikumad arupärimised (artikkel 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Tööplaan
 11.Elavhõbe (arutelu)
 12.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne (arutelu)
 13.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 - Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega - Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (arutelu)
 14.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Suurandmete mõju põhiõigustele (lühiettekanne)
 16.Küülikute kaitse miinimumstandardid (lühiettekanne)
 17.Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusalane teave