Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0274(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0031/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2018 - 12.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Συζητήσεις
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.7. Υγειονομική ταφή των αποβλήτων (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
PV
 

– dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Simona Bonafè, relatrice. – Signor Presidente, sempre in conformità con l'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento propongo anche per questa relazione di rinviare la questione alla commissione competente e di avviare i negoziati interistituzionali.

 
  
 

(La richiesta di rinvio in commissione è approvata)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου