Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0276(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2018 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Συζητήσεις
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.8. Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
PV
 

– dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Simona Bonafè, relatrice. – Signor Presidente, per l'ultima volta, sempre in conformità con l'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento, propongo di rinviare la questione alla commissione competente per l'avvio dei negoziati interistituzionali.

 
  
 

(La richiesta di rinvio in commissione è approvata)

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου