Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 14 mars 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet: se protokollet
 3.Kontroll av förvärv och innehav av vapen (debatt)
 4.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter - Deponering av avfall - Avfall - Förpackningar och förpackningsavfall (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (A8-0014/2017 - Julie Girling) (omröstning)
  6.2.Kvicksilver (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (omröstning)
  6.3.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (omröstning)
  6.4.Kontroll av förvärv och innehav av vapen (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (omröstning)
  6.5.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  6.6.Avfall (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  6.7.Deponering av avfall (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  6.8.Förpackningar och förpackningsavfall (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  6.9.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (omröstning)
  6.10.Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (omröstning)
  6.11.EU-medel till jämställdhet (A8-0033/2017 - Clare Moody) (omröstning)
  6.12.Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (omröstning)
  6.13.Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Kvicksilver (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Kontroll av förvärv och innehav av vapen (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Avfall (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Deponering av avfall (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Förpackningar och förpackningsavfall (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.EU-medel till jämställdhet (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Munkavleregeln (debatt)
 11.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (debatt)
 12.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel (debatt)
 13.Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning (debatt)
 14.Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (debatt)
 15.Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen (debatt)
 16.Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1096 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4969 kb)
Rättsligt meddelande