Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet (keskustelu)
 3.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus
  3.2.Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne
  3.3.Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus
 4.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  6.1.Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (äänestys)
  6.2.Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (äänestys)
  6.3.Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (äänestys)
  6.4.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (äänestys)
  6.5.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (äänestys)
  6.6.Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (äänestys)
  6.7.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (äänestys)
  6.8.Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (äänestys)
  6.9.Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (äänestys)
  6.10.Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 12.Poslanecký mandát
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (512 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2440 kb)
Oikeudellinen huomautus