Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 4 април 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента: вж. протокола
 3.Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (разискване)
 6.Тържествено заседание - Федерална република Германия
 7.Време за гласуване
  7.1.Характеристики на риболовните кораби (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (гласуване)
  7.2.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (гласуване)
  7.3.Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (гласуване)
  7.4.Жените и тяхната роля в селските райони (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (гласуване)
  7.5.Проектопрепоръки след проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (B8-0177/2017) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Характеристики на риболовните кораби (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Жените и тяхната роля в селските райони (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Проектопрепоръки след проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (B8-0177/2017)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)
 12.Медицински изделия - Медицински изделия за инвитро диагностика (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (разискване)
 15.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 - Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) - Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (разискване)
 16.Фондове на паричния пазар (разискване)
 17.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1012 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4640 kb)
Правна информация