Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 4. aprill 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 3.Heitkoguste mõõtmise uurimine autotööstuses (arutelu)
 4.Presidentuuri teatis
 5.Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve (arutelu)
 6.Pidulik istung – Saksamaa Liitvabariik
 7.Hääletused
  7.1.Kalalaevade omadused (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (hääletus)
  7.2.Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (hääletus)
  7.3.Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (hääletus)
  7.4.Naiste roll maapiirkondades (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (hääletus)
  7.5.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal esitatud soovituse projekt (B8-0177/2017) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Kalalaevade omadused (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Naiste roll maapiirkondades (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal esitatud soovituse projekt (B8-0177/2017)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise seis (arutelu)
 12.Meditsiiniseadmed - In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 14.Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (arutelu)
 15.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta - Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (arutelu)
 16.Rahaturufondid (arutelu)
 17.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1012 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4640 kb)
Õigusalane teave