Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 4 april 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering: zie notulen
 3.Het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (debat)
 6.Plechtige vergadering - Bondsrepubliek Duitsland
 7.Stemmingen
  7.1.Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (stemming)
  7.2.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (stemming)
  7.3.Palmolie en de ontbossing van regenwouden (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (stemming)
  7.4.Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (stemming)
  7.5.Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (B8-0177/2017) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Palmolie en de ontbossing van regenwouden (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (B8-0177/2017)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Stand van zaken bij de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 12.Medische hulpmiddelen - Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 14.Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat)
 15.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 - Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) - Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (debat)
 16.Geldmarktfondsen (debat)
 17.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1012 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4640 kb)
Juridische mededeling