Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 4. apríla 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 3.Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza – Nemecká spolková republika
 7.Hlasovanie
  7.1.Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (hlasovanie)
  7.2.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  7.3.Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (hlasovanie)
  7.4.Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (hlasovanie)
  7.5.Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (B8-0177/2017) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (B8-0177/2017)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Súčasný stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 12.Zdravotnícke pomôcky - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Riešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
 15.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 - Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) - Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (rozprava)
 16.Fondy peňažného trhu (rozprava)
 17.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1012 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4640 kb)
Právne oznámenie