Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0820(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0092/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0092/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0120

Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.18. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου