Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
 

(Die Sitzung wird um 13.45 Uhr unterbrochen und um 15.10 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
Právne oznámenie