Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling