Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (äänestys)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Tietyt yhtiöoikeuden osa-alueet (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  9.2.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  9.3.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  9.4.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatiassa (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (äänestys)
  9.5.Lääkinnälliset laitteet (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (äänestys)
  9.6.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (A8-0069/2017 - Peter Liese) (äänestys)
  9.7.Rahamarkkinarahastot (A8-0041/2015 - Neena Gill) (äänestys)
  9.8.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (äänestys)
  9.9.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (äänestys)
  9.10.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (äänestys)
  9.11.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (äänestys)
  9.12.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (äänestys)
  9.13.Lisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (A8-0155/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  9.14.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (äänestys)
  9.15.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  9.16.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.17.DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (äänestys)
  9.18.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (äänestys)
  9.19.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (äänestys)
  9.20.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (äänestys)
  9.21.Muuntogeeniset maissituotteet Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (äänestys)
  9.22.Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Lääkinnälliset laitteet (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Rahamarkkinarahastot (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (keskustelu)
 14.Verkkovierailujen tukkumarkkinat (keskustelu)
 15.Verkkovierailujen tukkumarkkinat (jatkoa keskustelulle)
 16.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina) (keskustelu)
 17.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 19.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)
 20.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
 22.Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW) (keskustelu)
 23.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 24.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 25.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1201 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5503 kb)
Oikeudellinen huomautus