Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 26. apríla 2017 - Brusel Revidované vydanie

11. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
PV
Právne oznámenie