Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάσταση στην Ουγγαρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29 Απριλίου 2017) (συζήτηση)
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής G7 (συζήτηση)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ηνωμένα Έθνη
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/008 I/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  10.2.Ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  10.3.Οικονομική τεχνολογία (FinTech): η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (ψηφοφορία)
  10.4.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  10.5.Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (B8-0294/2017) (ψηφοφορία)
  10.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (B8-0293/2017) (ψηφοφορία)
  10.7.Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (ψηφοφορία)
  10.8.Κατάσταση στην Ουγγαρία (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (ψηφοφορία)
  10.9.Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (B8-0298/2017) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Οικονομική τεχνολογία (FinTech): η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Κατάσταση στην Ουγγαρία (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (B8-0298/2017)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Εξουσίες και έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 17.Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)2017/458 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (συζήτηση)
 19.Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 20.Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (συζήτηση)
 21.Κατάσταση προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)
 22.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 - Aύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων/ πρόσφατες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρωτόκολλο για το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου