Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 18. mai 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 3.Kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamine Lähis-Idas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.ELi Süüriat käsitlev strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Dadaabi pagulaslaager (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Ümberpaigutamise elluviimine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas - Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (arutelu)
 9.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
  9.1.Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum
  9.2.Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum
  9.3.Lõuna-Sudaan
 10.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 11.Hääletused
  11.1.Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Lõuna-Sudaan (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) (hääletus)
  11.5.Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (hääletus)
  11.6.Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (hääletus)
  11.7.Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (hääletus)
  11.8.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (hääletus)
  11.9.ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (hääletus)
  11.10.Kahe riigi lahenduse saavutamine Lähis-Idas (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (hääletus)
  11.11.ELi Süüriat käsitlev strateegia (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (hääletus)
  11.12.Maanteetransport Euroopa Liidus (B8-0290/2017) (hääletus)
  11.13.Dadaabi pagulaslaager (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (hääletus)
  11.14.Ümberpaigutamise elluviimine (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (hääletus)
  11.15.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Kahe riigi lahenduse saavutamine Lähis-Idas (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.ELi Süüriat käsitlev strateegia (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Maanteetransport Euroopa Liidus (B8-0290/2017)
  12.9.Dadaabi pagulaslaager (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Ümberpaigutamise elluviimine (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll) (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 18.Petitsioonid (vt protokoll)
 19.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (747 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3094 kb)
Õigusalane teave