Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 12. kesäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 6.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 13.Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (keskustelu)
 14.Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
 15.EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa - Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille (keskustelu)
 16.Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (keskustelu)
 17.Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (lyhyt esittely)
 18.Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (lyhyt esittely)
 19.Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (502 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2192 kb)
Oikeudellinen huomautus