Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 13. června 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Označování energetické účinnosti štítky - Odškodnění za nesprávné označení výrobků spojených se spotřebou energie (rozprava)
 3.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody (rozprava)
 4.Oslava 30. výročí programu Erasmus
 5.Hlasování
  5.1.Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (hlasování)
  5.2.Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (hlasování)
  5.3.Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (hlasování)
  5.4.Přeshraniční fúze a rozdělení (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (hlasování)
  5.5.Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (hlasování)
  5.6.Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  5.7.Označování energetické účinnosti štítky (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (hlasování)
  5.8.Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 až 2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (hlasování)
  5.9.Posouzení provádění programu Horizont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (hlasování)
  5.10.Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (hlasování)
  5.11.Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Označování energetické účinnosti štítky (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Posouzení provádění programu Horizont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Diskusní dokument o prohloubení HMU do roku 2025 (rozprava)
 10.Glyfosát a postupy povolování (rozprava)
 11.Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)
 12.Humanitární situace v Jemenu (rozprava)
 13.Hodnocení uplatňování obecných zásad EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline (rozprava)
 14.Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 (rozprava)
 15.Složení Parlamentu: viz zápis
 16.Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 (rozprava)
 17.Předložení dokumentů: viz zápis
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1015 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4736 kb)
Právní upozornění