Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 4.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 5.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 6.Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta (keskustelu)
 7.Juhlaistunto – Norsunluurannikko
 8.Äänestykset
  8.1.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (äänestys)
  8.2.Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.Delegoidun säädöksen vastustaminen: viherryttämistuki (äänestys)
  8.6.Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (äänestys)
  8.7.Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0063/2017 - David McAllister) (äänestys)
  8.8.Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (äänestys)
  8.9.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (äänestys)
  8.10.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (äänestys)
  8.11.Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (B8-0396/2017) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (B8-0396/2017)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 15.Arvoihin perustuvan, tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla (keskustelu)
 17.Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Ulkomaiset investoinnit strategisilla aloilla (EU:n toimet) (keskustelu)
 19.Lapsiköyhyys (keskustelu)
 20.Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma – Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)
 21.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 22.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 23.Satamien verotus (keskustelu)
 24.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1091 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5053 kb)
Oikeudellinen huomautus